BENİM DÜNYAM
  AĞAÇLARI TANIYALIM 3
 MEŞE
MEŞE: YETİŞTİĞİ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karışık halde, bazen de ayrı orman halinde bulunur. Özellikle Trakya’da, Marmara ve olu dolaylarında bol meşeye rastlanır. Yetiştiği bölgelerde bazen pelit, bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır. Dışı odunu dardır. Çember gözeneklidir. Özkesitte parlak pulcuklar veya şeritler halinde özışınları vardır.Özışınların en belirgin göründüğü ağaç türü meşedir.Öz ışınlarında mat kesitteki görünüşü koyu renkli çizgiler halindedir. İlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaşır. Yıl halkaları belirgindir. Damar kesitte, gözeneklerin oluşturduğu damar desenleri görünür. Meşenin çok sayıda değişik türü vardır. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meşe ağaçları ile karşılaşmak doğaldır. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. RENGİ: meşenin rengi genellikle kirli sarıdır. Dış odunu kirli sarımsı beyazdır. Göbek odunu koyu sarıdır. Bazı türlerin dış odunu açık pembe, göbek odunu açık kahverengidir. ÖZELLİKLERİ: Meşe ağacının yaklaşık 400 türü vardır. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. Ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuşaklığına göre değerlendirilir. Meşenin sert ve yumuşak olmasa çoğunlukla yetiştiği yer bağlıdır. Dar ve sık halkalı meşe kerestesi eş yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuşak olur. Kalın ve seyrek halkalı meşenin kerestesi sert olur. Zor işlenir. Meşe genellikle az çalışır. Kola yarılır. Bazı türleri orta sert, bazıları serttir. Meşenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Yumuşak kereste veren türleri kolay işlenir. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arşı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. Dış odunu, iç odunu kadar dayanıklı değildir. Bünyesindeki bol toner yüzünden, en iyi boyanabilen ağaç meşedir. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. Kolay verniklenir. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek işlerde kullanılması daha uygundur. AĞIRLIĞI: Meşenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0.86 gr/cm3 tür. KULLANILIŞI: Kalın ve seyrek halkalı sert meşe kereste yapıların dış ve iç bölümlerinde, kapı, pencere, merdiven, döşeme kaplamasında, parke yapımında kullanılır. Takım sapları, fıçı, vagon , araba, gemi, kayık, köprü ve iskele ayaklarında sert meşe kereste olumlu sonuç verir. Yumuşak tür meşenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde, yapıların iç bölümlerinde, dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. PİYASADA BULUNUŞU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiş olarak kalas, tahta, kadran vb.. biçimlerinde, hazır p0arke halinde paketlenmiş olarak satılır. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meşenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır.
ZEYTİN
ZEYTİN YETİŞTİĞİ YERLER: Vatanı Tükiyedir. Özellikle Ege ve Marmara da yetişir. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek şekilde dağınıktır. Is ışınları belirsizdir. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. RENGİ: dış odun açık sarı, iç odunu açık veya koy kahverengidir. ÖZELLİKLERİ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. Genellikle kolay işlenir. Düzgün yüzey verir. Hava değişimine dayanımı sınırlıdır. Fizik dayanımı ortadır. Kuru zeytinin çalışma oranı azalır. AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0.94 gr/cm3 tür. KULLANILIŞI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. PİYASADA BULUNUŞU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. Satışında kısıtlıdır. Daha çok kaplama halindedir. Bu kaplamanında çeşitli türleri vardır.
HUŞ
HUŞ YETİŞTİĞİ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Yetiştiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. YAPISI: Adi huş ve beyaz huş olarak bilinir. Olgun ağaçlar grubuna girer. Dağınık gözeneklidir. İlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. RENGİ: İç odunu ile dış odun aynı renktedir. Huş tarımsı beyaz bir ağaçtır. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. ÖZELLİKLERİ: Sıkı ve ince yapılıdır. Orta sert bir ağaçtır. Bükülgendir. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Zor yarılır. Kolay ilenir. Kururken çok çalışır ve çatlar. Torna işlerinde güçlük çıkarır. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. Tutkalla iyi yapışır. Çok yi boya ve vernik tutar. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.62 gr/cm 3 tür. KULLANIŞLIĞI:İyi bir mobilya ağacıdır. Oturma mobilyalarında, oymalı işlerde, müzik aletlerinde, kızak ve kayak, kontrplâk üretiminde, fıçı, makara mekik, ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. PİYASADA BULUNUŞU Masif, kaplama, bazen de kontraplak halinde satılır. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. Daha çok kalas halinde Satılır.
ARMUT
ARMUT YETİŞTİĞİ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık gözeneklidir. Yılhalkaları belirlidir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Bazı türleri parıltılı olur. RENGİ:Açıktan kırmızı kahverengidir. ÖZELLİKLERİ:Orta sert sıkı dokuludur. Kururken çok çeker ve şekil değiştirir. İyi kurutulduktan sonra aç çeker. Az esnektir. Kırılgandır. kolay işlenir. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. Eş yapılıdır. Çok iyi boyanır ve verniklenir. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0.70 gr/cm 3 tür. KULLANIŞLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde, tornalı, asmalı işlerde, heykel yapımında, gönye, cetvel gibi aletlerin yapımında kakma işlerinde kullanılır. PİYASADA BULUNUŞU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. Ağacın gövde büyüklüğüne göre Serbest ölçülerde Kalas olarak satılır.
KAVAK
KAVAK YETİŞTİĞİ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetişir. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Uygun koşullarda çabuk büyür. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiştirilir. YAPISI: Titrek kavak, Al kavak, Konak kavak, Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Gövdenin tümü dış odun özelliği gösterir. Al kavak göbek yapmaz. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. Gözenekleri ve öz ışınları çıplak gözle görünmez. RENGİ: türüne göre beyaz, kirli beyaz, sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. ÖZELLİKLERİ: Çok yumuşak, kaba ve gevşek yapılıdır. Uygun koşullarda az çalışır, aç çatlar, Kolay kesilir, ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. İyi boyanır. Zor verniklenir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0.45gr/cm3 tür. KULLANIŞLIĞI: İyi bir körağaçtır. Astar kaplama olarak kullanılır. Resim masası ve plançete vb. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde, mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir. PİYASADA BULUNUŞU: Çeşitli Çaplarda ve Boylarda Yuvarlak Olarak Satıldığı Gibi İnşaat Kalıbı Kerestesi,Masif ve kaplama olarakta satılır. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. 0.8-5mm arasında değişen kalınlıktaki kaplamaları astar olarak kullanılır.
IHLAMUR
IHLAMUR YETİŞTİĞİ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil şeridinde ve Antalya çevresinde yetişir. YAPISI:Çok sayıda değişik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kış ıhlamuru, gümüş olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Dış odunu geniştir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ışınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. İç odun ili dış odunun rengi birbirine benzer. RENGİ: Yetiştiği yere göre değişik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLİKLERİ: Çok yumuşak bir ağaçtır. Eş yapılıdır. Dokusu ve görünüşü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değişen hava şartlarında kısa zamanda bozulur. Fiziki etkilere dayanımı azdır. Çok kolay işlenir. Çivi ve vida ile zayıf, tutkalla iyi bağlantı kurar. Zor verniklenir. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. KULLANILIŞI: Kontraplaklarda kaplama olarak, kontraplaklarda, kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında, Duralit üretiminde, modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. PİYASADA BULUNUŞU: En çok kalas halinde satılır. Genelde standart dışı ölçüleridir. Ölçülendirilmesi daha çok tomruk boyutlarına göre ayarlanır.
GÜL
GÜL YETİŞTİĞİ YERLER: Doğu Hindistan, Batı Hindistan, Avusturalya ve Brezilyada yetişir. YAPISI: Yetiştiği yere göre isimlendirilen çok değişik türü vardır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. Öz ışınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Sıkı dokuludur. Bazı türleri gül gibi kokar. RENGİ : Dış odunu açık sarıdır. İç odun çeşidine göre değişir. Avusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. ÖZELLİKLERİ: Sert ağaçlardandır. İşlenirken zorluk çıkarmaz, parlak ve düzgün yüzey verir. Bazı türleri yağlıdır. Değişik havalara karşı oldukça dayanıklıdır. Haşereler karşı dayanıklıdır. Az çalışır, kolay yarılır. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. Tutkalla orta bağlantı kurar. İyi verniklenir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.95 gr/cm3 tür. KULLANILIŞI: Küçük boyutlu oymalı, tornalı süs eşyalarında, kakmalı işlerde, sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. PİYASADA BULUNUŞU: Avusturalya gülü dışındaki türleri küçük boyutludur. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. Türkiye’de kaplama olarak bulunur.
AUDİRE
AUDİRE YETİŞTİĞİ YERLER: Afrika’da fildişi sahillerinde ve Angola’da yetişir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. İç odunlu bir ağaçtır. İç odunu ile dış odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. İçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar, gözeneklerin değişik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değişik yönlerden kesilmesinden oluşturduğu yanar döner parıltı, ağaca canlı bir görüntü kazandırır. Dağınık düzende, orta irilikte gözeneklidir. Çok sayıda, değişik türü vardır. RENGİ:Soluk sarı ile sarı arasında değişir. Koyulaşınca altın sarısı olur. ÖZELLİKLERİ:Yumuşak, gevşek yapılı bir ağaçtır. Kolay işlenir. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. Az çalışır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. Sürtünme ve aşınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. Tutkala bağlantısı iyidir. İyi verniklenir ve parlaktır. AĞIRLIĞI KULLANILIŞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.45 gr/cm 3 tür. KULLANIM ALANLARI: mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Masifi oymalı, tornalı işlere uygun özelliktedir. Kaplaması geniş ve uzun olduğu için büyük ve geniş yüzeyli işlerde, örneğin yatak odası mobilyalarında, duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. PİYASADA BULUNUŞU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır.
CEVİZ
CEVİZ YETİŞTİĞİ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetişir. Orman oluşturmaz. Bahçelerde, tarlalarda yetiştirilir. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Dış odun dardır. Dağınık gözeneklidir. İlkbahar dokusunu oluşturan gözenekleri, sonbahar dokusunu oluşturan gözeneklerinden iridir. Yıl halkaları kesin ve belirli bir şekilde birbirinden ayrılır. Gözenekler, başkesitte küçük delikler halinde , öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. Cevizin öz ışınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. İlkbahar ve sonbahar dokularının farkı, renkte olması yüzünden özkesitte değişik renkte paralel çizgiler görülür. Damar kesitli zengin damar desenleri oluşur. Damarlı, dalgalı, parıltılı türleri vardır. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. RENGİ: Dış odunu sarı, gridir. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değişir. ÖZELLİKLERİ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır. Ağır ağaçlardandır. Çivi, vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Çok çalışır ve çok çeker. Kolay yarılır. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. Kolay ve rahat işlenir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaşık 0.65 gr/cm 3 tür. KULLANILIŞI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. İç mimarcılık tada çok aranır. Masif v kaplama olarak kullanılır. Oymalı ve tornalı işlerde başarılı sonuç verir. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. PİYASADA BULUNUŞU Masif kaplama halinde satılır, Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz, normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama, çok karışık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir.
Uludağ Göknarı
Uludağ Göknarı Yayılış alanı - Batı Karadeniz, Kocaeli Havzası Makroskobik yapı – Diri ve öz odun renk farkı yok,odun rengi sarımsı beyaz ile gri beyaz,yıllık halka sınırları belirgin. İlkbahar odunundan yaz odununa geçiş yavaş.Öz ışınları çok ince,makroskopik olarak görülmez.Doğal reçine kanalı yok.Odunu yumuşak ve oldukça hafif. Mikroskobik yapı - Traheid çapı 25-65µm,uzunluğu 3400-4600µm,öz ışınları tek sıralı ve homojen.Karşılaşma yeri geçitleri 2-4 adet ve taxodioid tipte.Kenar hücrelerinde dikdörtgen kesitli kristaller var.Yaz odununda piceoid tipte geçite rastlanabilir.Doğal reçine kanalı yok Kullanım yeri - Kaplama-kontplak, amabalaj malzemesi, yapı malzemesi, mobilya, doğrama, lif ve yonga levha, selüloz ve kağıt, müzik aletleri, ağaç kabuğu
BAMBU
bambu özellikleri Bambuda gelecek var...Süper güçlü ve dayanıklı bambu; zemin kaplama malzemesi olarak, mobilya olarak, jaluzi olarak ve yapısal malzeme olarak kullanılıyor. Mükemmel bir mobilya hammaddesi olan bambu, aslında bir ot çeşididir. Pasifik'te geleneksel yapı malzemesi olarak kullanılır. Günümüzde evlerimizde zemin kaplamada, panellerde, merdiven basamaklarında, mobilyalarda ve daha birçok yerde bambu evlerimize giriyor. Sağlamlık, sertlik, esneklik ve güç, bambunun önde gelen özellikleridir. Bambu, meşeden #, akçaağaçtan daha serttir. Ezilmesi, kalın yapraklı ahşaba göre daha zordur. Estik olarak da bambunun kendine has bir güzelliği vardır. Hızlı büyüyen ve çabuk olgunlaşan, sert, esnek, güçlü ve yenilenebilir olan bambu, yapı malzemesi olarak birçok avantaj sunar. Bazı yönlerden çelik, beton ve ladinden daha güçlüdür. Yüksek yoğunluk gücü bambunun içerdiği silikata bağlıdır. Bir ağaç bir yılda %3-5 arası büyürken, bambunun yıllık büyüme oranı 0'dur. Bambu en çabuk gelişen bitkilerden biridir. Ayrıca hasat yapıldığında bambu zarar görmez ve büyümeye tekrardan başlar. Bambu liflerinin tamamen olgunlaşması 3,5 yıl alır. Ağaçlar 50-60 yılda kesilecek duruma gelir ve elde edilen lif henüz gençtir, dayanıklılığı bambuya göre azdır. Bambu genelde zeminde ve duvarda kullanılır. Laminat bambu, panellerde ve zemin kaplamada tercih ediliyor. Sabitlik bambunun başka bir avantajı, bambu genişleyip daralmıyor. Kızıl meşeden iki kat daha çok sabitlik özelliğine sahip. Bambu fırınlandıktan sonra presleniyor ve istenilen ürünlere dönüştürülüyor. Lamba zıvanalı bambu kaplamaların döşenişi ve bakımı ahşap kaplamalarla aynıdır. Zemin kaplama malzemesi olarak hem cilalı hem cilasız şekilde kullanılabilir. Farklı boyutları mevcuttur. Süper sertlik ve sabitlik özellikleri bambu panelleri ve zemin kaplamalarını neme ve lekelere dayanıklı yapar. Bambunun içindeki budaklar hoş ve kendine has bir görüntü verir. Tamamen bambudan oluşan yapılar yapmak zor bir iştir. Bambunun silindir şekli birçok marangozluk hesabı yapılmasını gerektirir. Bambuların farklı boyutları ve çeşitleri vardır. Kullanılacağı yere göre kimyasal işlem uygulanması gerekir. Bambu Çin ve Vietnam'dan ithal edilebilmektedir. Bina yapımında "Moso" adında kalın bir bambu türü kullanılır. Bambu evler Asya'da, Pasifik adalarında, Güney ve Orta Amerika'da kullanılır. Bambunun inşaatta kullanımı tüm dünyaya yayılmaktadır. Daha çok çatı ve zeminde bambu kullanımı yaygındır. Bambunun gücü ve kalitesi hakkında araştırmalar devam etmektedir. Laboratuarlarda bambuyu sınıflandıran sitemler ve inşa kodları geliştirilmeye çalışılıyor. Bu çalışmaların amacı mimarlara ve mühendislere gereken kritik bilgileri sağlamaktır.
 
  Bugün 20 ziyaretçikişi burdaydı!
Masa üstü Manzara Resimleri

kitaba ulaşmanın en kolay yoluOTURDUĞUNUZ YERDEN TÜRKİYEYİ GEZİN

 • isocomblogcu


  facebook.Giriş

 • YÜZ TEMEL ESER DEVLETİN KISAYOLU

  AGAÇLAR-NET
  Süs Bitkileri ve çiçek Bakımı

   
   
  Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
  Ücretsiz kaydol